O NAS

 

O NAS

 

DOŁĄCZ DO NAS!

Prześlemy Ci materiały, które ułatwią Ci walkę sądową. Prześlemy Ci uzasadnione pisemnie prawomocne wyroki oddalające powództwa KRD.

Żadne biuro informacji gospodarczej w Polsce NIE MOŻE nakłaniać Cię do współpracy oferując Ci windykację długów ani zawierać umowy przez telefon. Narusza to ustawę o biurach informacji gospodarczej z 9 kwietnia 2010 roku. Ministerstwo Rozwoju i Gospodarki, które nadzoruje działalność biur informacji gospodarczej w Polsce, przeprowadziło w KRD dwie kontrole i wydało dwie decyzje, które KRD zaskarżyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa ma sygnaturę IV SA/Wa 1715/16

i dotyczy (nieprawomocnego jeszcze) wyroku, który możesz pobrać tutaj:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CD5A4DC409                       pdf